Første digitale platform til persondata

GDPR_RISMA

Den digitale løsning til de nye persondataregler

Mange danske virksomheder og myndigheder er gået i gang med at implementere de nye EU-baserede regler for behandling af persondata, der gælder fra næste forår. Reglerne rammer alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der håndterer såvel interne som eksterne persondata. Nu lanceres den digitale platform der håndterer den juridiske del af forordningen.

Den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, vil påvirke alle virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark. De nye regler gælder for behandling og håndtering af alle typer af personoplysninger og dermed for både kunde-, borger-  og medarbejderoplysninger. Det gælder alt lige fra helt basale informationer som for eksempel e-mailadresser og telefonnumre til følsomme personoplysninger om for eksempel helbredsmæssige forhold og medlemskab af en fagforening.

RISMA og Plesner Advokatpartnerselskab har indgået samarbejde om persondataforordningen, også kaldet GDPR, og har sammen udviklet en platform, hvor kravene i forordningen bliver omsat til praktiske og forståelige opgaver og procedurer som både medarbejdere og ledelse kan forholde sig til. Platformen kan både bruges af virksomheder og af myndigheder.

”Vi forventer os meget af samarbejdet og den nye platform. Målet med platformen har været at hjælpe kunder nemt og enkelt igennem deres GDPR-implementering” siger administrerende direktør Lars Nybro Munksgaard fra RISMA.

Større bøder
En overtrædelse af persondatereglerne kan i modsætning til tidligere medføre betydelige bøder – op til fire procent af virksomhedens årlige globale omsætning. Det er dog endnu uafklaret, om offentlige myndigheder vil kunne få bøder. Man kan også blive pålagt at betale erstatning og godtgørelse for tort.

”Mange virksomheder risikerer hele deres forretning, hvis de ikke får styr på regler, processer og ansvar. Bøderne beregnes nemlig ud fra virksomhedernes omsætning, og tager ikke hensyn til hverken resultat eller omkostninger” fortæller Lars Nybro Munksgaard. Han fortsætter:  ”Man skal også som både virksomhed og myndighed være opmærksom på risikoen for gruppesøgsmål med krav om godtgørelse for tort – og så for den helt grundlæggende risiko, at kunder, borgere og andre mister tilliden til håndteringen af persondata hos virksomheden eller myndigheden.”

Ansvarlighed bliver et nyt grundlæggende princip, hvor man i praksis skal kunne dokumentere, at man lever op til reglernes indhold. Der skal implementeres tekniske og organisatoriske tiltag og udarbejdes risikoanalyser.

Persondataforordningen er en udfordring for mange. Der er mange regler og processer, der skal forankres i myndigheder og virksomheder, og bare det at få overblik over, hvilke data der er, og hvor de er placeret, kan synes uoverskueligt.

Du kan læse mere her: rismagdpr.dk

Mere information:

Kontakt administrerende direktør, RISMA, Lars Nybro Munksgaard på lmn@rismasystems.com eller på telefon +45 31 48 11 00 for at få yderligere information.
Advokat, partner i Plesner Advokatpartnerselskab, Michael Hopp, kan kontaktes på mho@plesner.com eller på telefon +45 36 94 13 06.

 

 

EnglishDanish