RISMAgdpr – det digitale værktøj til persondataforordningen

Slik får du orden på virksomhetens håndtering av persondata

IT-systemer kan ikke sikre at persondata håndteres korrekt. Men det kan være en hjelp og hjelpe til med veiledning, struktur og å sikre at alle berørte enkelt og greit kan bidra underveis.

No-overblik

Bli guidet gjennom persondataforordningen

Mange virksomheter og organisasjoner opplever det som en stor  og litt uhåndterlig oppgave å skulle etterleve persondataforordningen. Det krever energi å skulle sette seg inn i reglene i den nye forordningen, å sikre at alle i virksomheten er kjent med reglene for sitt område og at alle etterlever dem.rne for deres område og at alle efterlever dem.

Få orden på alle prosesser og involverte medarbeidere

RISMAs digitale gdpr-løsning guider dere gjennom mapping av prosesser, intervjuer av medarbeidere og utarbeider på bakgrunn av dette en GAP-analyse som tydelig viser hvor dere er compliant – det vil si hvor dere allerede etterlever lover og regler – og hvilke områder der det må iverksettes tiltak for å lukke GAPs. Gjennom løsningen får dere hjelp til å utarbeide tiltaksplaner og å følge dem opp i etterkant.

Bli kvitt Excel-arket

Mange har jobbet med persondataforordningen i Excel-ark for å kartlegge og sikre at man dekker alle krav i forordningen. Ulempen er at det kan være vanskelig å jobbe flere i samme ark samtidig, det kan være vanskelig å vite hvem som har oppdatert hva sist og automatisk oppfølging av oppgaver og tiltak er ikke mulig.

I samarbeid med Plesner Advokatpartnerselskap (i Danmark) samt en rekke av de store norske advokatfirmaene har RISMA utviklet en digital løsning for persondataforordningen, RISMAgdpr, som gjør t du kan kvitte deg med Excel-arket. Blant annet kan alle jonne med sine oppgaver samtidig, og dokumentasjonen som er et ufravikelig krav skjer automatisk. Våre advokatpartnere sikrer at endringer i persondataforordningen legges i systemet slik at dere alltid har tilgang til oppdatert kunnskap om endringer som vedrører dere.

Signup_webinar

Rapporter og dashboards gir oversikt

Rapporter og dashboards sikrer god oversikt over hvor compliant din organisasjon er. Er det en oppgave som krever at en medarbeider utfører en handling, for eksempel å gå igjennom en samtykkeliste eller slette søknader, så vil medarbeidere få en e-post med en påminnelse om dette.

Jeg  vil gjerne ha en gjennomgang av RISMAgdpr

CASE: Geelmuyden Kiese

Kommunikasjonskonsern dokumenterer prosesser og blir GDPR-compliant

En av Nordens største kommunikasjonsvirksomheter – Geelmuyden Kiese – bruker RISMAgdpr til å kartlegge prosesser og strukturere arbeidet med GDPR. Det sparer interne arbeidstimer, begrenser behovet for kostbar advokatassistanse og gjør det lettere å holde styr på persondatareglene i årene fremover. Læs hele casehistorien her: Geelmuyden Kiese

180504-process-wheel-w-lead-in

Tiltak og implementering

Når GAP-analysen er gjennomført blir det synlig hvilke områder som kun skal vedlikeholdes og hvor organisasjonen ikke er compliant og har ting det må jobbes med.

I tiltaksfasen lukkes de GAPs man måtte ha og sikrer vedlikehold på lang sikt. I RISMAgdpr er det allerede tiltaksplaner og kontroller som hjelper oranisasjonen med å lukke GAPs og sikre god forvaltning i et langsiktig perspektiv.

EnglishDanish